06:59:06 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-26 11:10:00

Bolaget presenterar vägen framåt
I samband med bolagets kapitalmarknadsdag presenterades nya finansiella mål, både för tillväxt och lönsamhet. Mentice mål för tillväxt kommande år är 20-30%. Bolaget bedömer att lönsamheten de kommande tre åren, på EBITDA-nivå, kommer att närma sig 20% för att sedan röra sig mot det tidigare långsiktiga målet om 30%. Vi bedömer att drivkrafterna för att nå de båda målen är ett fortsatt nära samarbete med bolagets kunder inom medicinteknisk industri samt utveckling av de industriella samarbeten bolaget har med några av de ledande bolagen inom IGIT.

Vi anser att fortsatt marginalexpansion är möjlig
Med den höga bruttomarginalen under 2023 visade Mentice under 2023 att skalbarhet är möjlig, då EBITDA-marginalen under året steg från negativ till 10,5%, justerat för eo-poster relaterat till förvärvet av Biomodex. Detta är främst drivet av att försäljningen per FTE har stigit till ca 2,4 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 24% y/y och en ökning med 46% från 2020. Sammanfattningsvis anser vi att Mentice har börjat visa tydliga tecken på att ha nått en ny nivå av skalbarhet. Vi väljer dock att vara relativt konservativa gällande hur Mentice kommer nå sina lönsamhetsmål, vilket är orsaken till att vi sänker våra EBITDA-estimat med i snitt 18 mkr kommande år.
 
Vi bibehåller vår tes om en kring bolagets värdering
Baserat på att vi sänker våra EBITDA-estimat med i snitt 20% gör vi en justering av vårt motiverade värde till 50-60 kr (60-68). Detta då bolaget trots våra justeringar av EBITDA bör kunna visa ett fortsatt högt värdeskapande under perioden 2024-2025. Vi bedömer att den främsta triggern för att aktiekursen ska närma sig vårt motiverade värde kommer att vara att Mentice fortsätter leverera på den inslagna vägen med en stigande EBITDA-marginal som en följd av fortsatt tillväxt, skalbarhet och effektivitet. En nyckel till den historiska och framtida marginalexpansionen är att bolaget rör sig mot en mer produktorienterad försäljning från att tidigare ha drivit försäljning i projekt. Ytterligare en aspekt som kan driva en multipelexpansion framöver är tillväxt i de segment där Mentice bygger en återkommande intäktsbas.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-03-2024 kl. 10:58: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/03/26/mentice_20240331.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/