08:04:34 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-22 10:00:00

Negativ organisk tillväxt…
Den organiska tillväxten var -9% i Q1. Efterfrågan var fortsatt svag och osäkerheten är fortsatt stor – särskilt i fashion-segmentet som såg -20% organisk tillväxt i kvartalet. Det var främst konsumentrelaterad efterfrågan som var svag – Electronics såg en fortsatt återhämtning och växte med 4%. Efterfrågan bedöms gradvis förbättras under 2024. Upprampningen av två stora europeiska fashion-kunder kommer hjälpa till att normalisera efterfrågan under året.

...men bolaget försvarar marginalen väl
Elanders fortsätter att jobba med sin kostnadsbas samt att aktivt reducera överkapaciteten som skapats under de senaste åren inom framför allt fashion-verksamheten, bland annat genom att konsolidera sina lager. Marginalen kontraherade 50 baspunkter i Q1, vilket får anses som bra givet den negativa organiska tillväxten.
 
Kassaflödena är starka och jämförelsetalen blir lättare framöver
Elanders har nu fyra kvartal av hög ensiffrig eller tvåsiffrig negativ organisk tillväxt bakom sig, vilket innebär att jämförelsetalen kommer vara lättare framöver. Då vi inte bedömer att efterfrågan har accelererat på nedsidan är detta positivt då det innebär att den negativa pressen från den organiska tillväxten kommer ebba ut framöver. Vi sänker EBIT med ca 5% per år på grund av lägre omsättningsestimat men sänker EPS med 8-12% då räntekostnaden fortsätter att tynga. Med lägre estimat sänker vi vårt motiverade värde från 145-155 kr till 140-150 kr. De senaste förvärven har varit skuldfinansierade och fokus på kassaflödet är högt vilket har givit resultat. Kassaflödena är imponerande bra.
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-04-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/22/elan_q1_2024_as.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/