07:34:12 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-24 10:00:00

Emission avslutad
Diamyd meddelade under föregående vecka utfallet av sin företrädesemission. Emissionen tecknades till 50 % av det totala erbjudandet, vilket innebär att bolaget kommer att få in en bruttolikvid om 57 mkr. Kassan i slutet av Q2 uppgick till 137 mkr och vi estimerar att kassan efter emissionen sannolikt uppgår till cirka 160-170 mkr. På våra estimat är Diamyd nu finansierade en bra bit in i 2025, även om vi inte räknar in någon ytterligare kapitalinjektion från existerande teckningsoptioner (totalt potentiellt 163 mkr). Skulle dessa tecknas fullt ut bedömer vi att Diamyd kommer ha tillräckligt med kapital för att ta sig långt in i 2026.

Fast-track för Diamyd
I februari meddelade bolaget att de för sin immunoterapi Diamyd erhållit en fast-track designation. Det här är ett av de program som FDA kan använda sig av för att potentiellt förenkla eller förkorta vägen till ett marknadsgodkännande för läkemedel som man anser har potential att adressera ett stort medicinskt behov. Bolaget meddelade också nyligen att 100 patienter nu inkluderats i DIAGNODE-3-studien och att ingen patient hittills hoppat av studien. Givet att Diamyd varit konservativa i sina antaganden kring avhopp från studien bedömer vi nu att det kan finnas utrymme för att avsluta studien tidigt och ändå uppnå den planerade statistiska styrkan. Bolaget menar att runt 280-285 patienter skulle vara tillräckligt i ett scenario med ett mycket lågt antal avhopp.
 
Nytt motiverat värde
Efter att vi justerat för kassatillskottet och det nya antalet aktier, samt ökat LoA för Diamyd till 50 % (40 %) uppgår vårt motiverade värde till 20-22 kronor per aktie (16-17). Diamyd går nu en spännande framtid till mötes med sommarens interimanalys som den uppenbart mest intressanta händelsen och triggern för aktiekursen i närtid.

Läs den fullständiga uppdateringen, publicerad 24-04-2024 kl. 07:01
https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/23/dmydb20240417.pdf
English version: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/23/dmydb20240424_eng_en_gb.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/