07:56:27 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-27 10:00:00

Q3-resultatet ger positiva signaler
Nettoomsättningen föll 36% y/y till 41 mkr (64) och EBITDA blev -0,9 mkr (1,7), vilket dock inte ger en rättvisande bild av verkligheten givet att bolaget avvecklat distributionen av externa varumärken. Bolaget upprepade sin prognos om att försäljningen sjunker med 10-15% y/y, vilket indikerar att Q4 blir bättre q/q. Detta är en tydlig signal att tillväxten tar fart. Om vårt helårsestimat på 185 mkr 23/24e uppfylls (-12% y/y) innebär det att det sista kvartalet kommer se en tillväxt på 50-60% y/y. Kassaflödet var starkt och landade på 13,8 mkr, pådrivet av lageravvecklingen av tredjepartsvarumärket, vilket ökade kassan till 22,7 mkr (9,5). Bolaget säger att man inte behöver nytt kapital för att växa givet kassan och 45 mkr i outnyttjade krediter.

23/24 ett år av omställning, 24/25 ett år då tillväxt och lönsamhet återställs
Innevarande år har inneburit en kraftig omställning i verksamheten, vilket innefattat avveckling av distributionen av externa varumärken, med fullt fokus på att bli en kostnadseffektiv private label-producent av hållbara doftljus och rumsdofter. Detta har medfört investeringar på 72 mkr i två nya produktionslinor, en för doftljus och en för doftspray, samt 13 robotar för att automatisera hela produktionsprocessen och bli en global kostnadsledare. De nya produktionslinorna kommer stå helt klara innan midsommar 2024 och innebär att alla produktionsrelaterade flaskhalsar elimineras samt att produktionskapaciteten stiger med 500%. Vi räknar med en tillväxt på 30% per år de kommande två räkenskapsåren och att EBITDA-marginalen stiger från 2% 23/24e till 16% 25/26e. Vi lämnar våra estimat oförändrade efter Q3-rapporten givet förväntad utveckling i Q4 och bolagets prognos.
 
Internationaliseringen tar fart och en expansion in i USA har påbörjats
Candles har nu etablerat en egen försäljningsorganisation i flera viktiga europeiska länder såsom Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Benelux-länderna. Bolagets mål om en tillväxt på 30% i snitt de kommande tre åren kräver en kraftig tillväxt i kundstocken och hittills har nio nya kundavtal signerats under lika många månader. I februari kom nyheten att Candles expanderar till USA, vilket är världens största doftljusmarknad, något som också innebär att marknaden är extremt konkurrensutsatt. Den absolut avgörande faktorn för Candles beslut att ta steget till USA just nu, var att Jim Ramaker, tidigare VD för Woodwick, anslutit till bolaget. Enligt Candles är Jim den i särklass mest erfarna, renommerade yrkespersonen med det största kontaktnätet på marknaden. Vi ser tydliga utmaningar med att penetrera USA-marknaden, men vår bedömning är att Candles satsning sker varsamt och gradvis.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 27-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/27/candles20240227.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/