06:56:46 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-13 10:00:00

Skointegrering långsiktig möjlighet för att accelerera tillväxt
Björn Borg har meddelat att man avser att integrera den del av design, utveckling och distribution av skor som tidigare utförts av bolagets partner Serve&Volley. Nyheten kommer efter Björn Borgs tidigare meddelande att moderbolaget för Serve&Volley – bolagets licenstagare för design, tillverkning och distribution av skor i Europa exklusive Sverige, Finland och Danmark – har inlett ett rekonstruktionsförfarande. Serve&Volley jobbade utöver Björn Borg tillsammans med flera andra globala aktörer inom branschen. Björn Borg meddelade i samband med att nyheten aviserades att bolaget hade en beredskapsplan, som eventuellt kunde inkludera ett övertagande. Vi bedömde att sannolikheten var god för att Björn Borg skulle integrera verksamheten, vilket är vad Björn Borg nu meddelat att man ska göra.

Estimatrisken för 2024 i enlighet med tidigare bedömning
Björn Borg uppskattar att en eventuell resultatpåverkan som mest kan uppgå till 5 mkr av rörelseresultatet för 2024e (motsvarande ca 4% av våra estimat för 2024e när nyheten offentliggjordes). Vi bedömer att övergången kan innebära viss volatilitet i de redovisade tillväxt- och lönsamhetssiffrorna för kvartalen under 2024, men delar uppskattningen att ca 5 mkr är den del av rörelseresultatet för 2024 som kan påverkas av omställningen. Den kortsiktiga effekten av övergången blir reducerade licensintäkter, och ökad omsättning av produktsegmentet inom övriga kanaler. Utöver detta kommer omställningen medföra lageruppbyggnad och ökat rörelsekapital, där vi höjer våra estimat för lagret med ca 14 mkr vid utgången av 2025.
 
Justeringar påverkar primärt omsättningen
På sikt bedömer vi att omställningen har potential att förbättra tillväxtmöjligheterna inom segmentet skor, baserat på vad bolaget gjort med andra varugrupper, som t.ex. väskor, efter att produktsegmentet tagits in internt. Vi höjer våra omsättningsprognoser med 5% för 2024 samt 9% 2025 och 2026. Vi gör marginella justeringar av våra EBITDA-prognoser under 2024-2026, vilket blir nettoeffekten av högre försäljning av skor via egna och externa kanaler, men lägre licensintäkter. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 61-63 kr per aktie. Vi har även sammanställt de fulla estimatjusteringarna längre ned.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 13-03-2024 kl. 07:30: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/03/12/borg20240312.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/