06:57:55 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-28 15:45:00

Avslutar året starkt
Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 40,4 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 853% y/y. Den exceptionellt starka tillväxten går att härleda till spelet Ghosts of Tabor. Siffran var ca 24% högre än våra försäljningsestimat för kvartalet, detta främst hänförligt till denna titel. EBITDA uppgick till 3,8 mkr, vilket motsvarar en marginal om 9%. Även denna siffra var ca 23% högre än våra estimat. Den 8e februari lanserades Ghosts of Tabor på Meta Quest Stores huvudlista och har sedan dess innehaft en topp fyra-placering. Vi ser således en fortsatt stark försäljningsutveckling för bolaget.

Försiktiga i estimat
Trots den starka avslutningen på 2024 och en lyckad lansering av Ghosts of Tabor är vi relativt försiktiga i våra estimat för totala intäkter framöver och höjer försäljningsestimaten med 4,2% för 2024 och 6,1% för 2025. Givet en högre kostnadsbas i kvartalet så lämnar vi EBITDA för 2024 oförändrat och för 2025 höjer vi med 2,0%. De stora förändringarna på EPS beror på att avskrivningarna är högre än vi räknat med i våra estimat.
 
Kommersiell framgång motiverar sänkt avkastningskrav
Baserat på den framgångsrika lanseringen av Ghosts of Tabor sänker vi vårt avkastningskrav med 0,5% till 14,5%. Detta medför att vi justerar upp vårt motiverade värde till 27-30 kr (26-27). Vi bedömer att vi successivt kan komma att justera upp våra estimat givet att vi får fler nyheter kring bolagets framtida lanseringar. Sammanfattningsvis ser vi att Beyond Frames har passerat en viktig milstolpe i bolagets kommersialisering.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-02-2024 kl. 08:51: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/26/beyondframesq4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/