16:14:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Paxman är verksamma inom skalpkylning, som används för patienter som behandlas för cytostatika. Bolagets produkt Paxman Scalp Cooler används för att minimera håravfallet hos patienten under behandlingens gång. Scalp Coolern är en fristående, mobil och eldriven kylenhet som kyler ner patientens hårbotten via en kylmössa. Bolaget grundades 1996 och har idag sitt huvudkontor i Karlshamn.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2020-08-27 12:00:00

Motståndskraftig utveckling och finansiell position trots fortsatta covid-19-effekter.

Andra kvartalet 2020
Koncernens omsättning uppgick till 17,8 (21,7) Mkr under årets andra kvartal, och EBITDA till 0,9 (3,7) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -6,5 (0,3) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,40 (0,02) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till 1,4 (-2,6) Mkr under årets andra kvartal, och nettokassan uppgick till -38,2 (-22,5) Mkr vid periodens utgång.

Första halvåret 2020
Under årets första sex månader uppgick koncernens omsättning till 42,1 (39,5) Mkr, och EBITDA till 2,5 (2,3) Mkr. Nettoresultatet för halvåret uppgick till -3,9 (-0,2) Mkr, och resultat per aktie till -0,24 (-0,01) kr. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -8,4 (-11,0) Mkr för perioden januari – juni och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -5,5 (-8,9) Mkr, i huvudsak relaterade till den fortsatta expansionen i USA.

Under årets första sex månader installerade PAXMAN totalt 204 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 89 system i orderboken.

Väsentliga händelser
Under perioden uppdaterade National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA sina riktlinjer för behandling av äggstockscancer, tubarcancer och bukhinnecancer med skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling för att minska håravfall.
Mot bakgrund av covid-19-pandemin implementerade Paxman förebyggande åtgärder med betydande reducering av bolagets operativa kostnader som följd. För att ytterligare förstärka sin finansiella position under pandemin beslutade Paxmans styrelse att ansöka om, och erhöll, ett Corona Business Interruption Loan om 700 000 GBP samt en utökad kredit om 400 000 GBP. Bolaget erhöll dessutom tillgång till Small Business Paycheck Protection Program i USA samt Coronavirus Job Retention Scheme i Storbritannien.

Virituellt Q&A-event med VDn
Paxman bjuder in alla intressenter till ett virtuellt Q&A-event med VD Richard Paxman den 28 augusti kl 17.00 CEST som följer upp bolagets rapport för Q2 2020. För att delta, e-posta namn och anledning (aktieägare, investerare, analytiker, medierepresentant etc.) till Paxmans CFO Emelie Gustafsson, emelie.gustafsson@ paxman.se, senast den 28 augusti kl 12.00 CEST.
Eventet ersätter de intervjuer som tidigare genomförts efter publicering av Paxmans kvartalsrapporter.