17:03:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-03-09 12:41:00

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) genomför en företrädesemission av stamaktier och Bolaget ordnar digitala informationsträffar med CapSeks investeringsteam Henrik Jerner och Göran Carlson.

CapSek gör nu en företrädesemission av stamaktier på ca 9,6 MSEK där 30% är säkerställt genom teckningsåtaganden. Emissionen har föregåtts av en riktad emission på 4,5 MSEK på samma villkor. Kapitalet ska användas för att växa verksamheten ytterligare. Merparten av kapitalet kommer att gå till investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.

Teckningsperioden är 7-21 mars. Under teckningsperioden finns det möjlighet att lyssna in på digital infoträff med CapSeks investeringteam Henrik Jerner och Göran Carlson. Du får då höra om mer om emissionen och om tillväxtplanerna inklusive den strategiska etablering i Region Norr som CapSek nu har gjort.

Datum infoträffar:

  • Torsdag 9 mars kl 15-15:45
  • Måndag 13 mars kl 13-13:45
  • Onsdag 15 mars kl 11-11:45
  • Fredag 17 mars kl 10:10-45

Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!

Informationsmemorandumet avseende emissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://capsek.se/investor-relations/. Informationsmemorandumet innehåller bland annat villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen.