05:12:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-17 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Split NEOD 100:1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-02 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-19 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-24 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neodynamics är verksamt inom medicinteknik. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera produkter för behandling av kritiska sjukdomar. Via egenutvecklad mikropulsteknologi erbjuder bolaget precisionsbehandlingar mot bland annat cancer. Lösningarna används främst vid behandling avb bröstcancer hos kvinnor. Huvudkontoret ligger i Lidingö.
2023-09-21 17:00:00

NeoDynamics vd Anna Eriksrud ger, i en intervju med Redeye, en statusuppdatering om marknadslanseringen och utvecklingen på den amerikanska marknaden. Länk till intervjun nedan:

NeoDynamics - Redeye intervju Sep 21, 2023
 
NeoDynamics erhöll i oktober 2022 FDA-godkännande för sitt pulsbiopsisystem NeoNavia®, varefter kommersialiseringsinsatser på den amerikanska marknaden har inletts. Bolaget har byggt upp en specialiserad försäljningsorganisation i USA och erhöll sin första order från ett framstående universitetssjukhus i augusti 2023.
 
Bolaget följer den tidigare kommunicerade planen med lansering på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2023 och är för närvarande i diskussioner med ett antal potentiella kunder kring NeoNavia®. Ett viktigt led i försäljningsprocessen är att genomföra workshops med sjuksköterskor och andra slutanvändare i miljön där produkten kommer att användas. Under innevarande kvartal har workshops genomförts på ett flertal framstående sjukhus, och återkopplingen får från dessa har varit mycket positiv. Särskilt lyfts fram följande fördelar:

  • Tidseffektivitet - begränsad eller ingen förberedelsetid inför biopsi, en så kallad ”press and go” lösning
  • Enkelhet att visuellt följa nålen via ultraljud när man genomför biopsin
  • Potential att undvika att skicka patienter på kirurgi
  • Undvika del av den stereotaktiska bildtekningen, innebärande att kliniken kan behålla patienten

 
Som tidigare kommunicerat förväntas intäkter från ytterligare orders på den amerikanska marknaden bidra till de rapporterade sifforna under fjärde kvartalet. Bolaget bedömer att det stora jobbet med att komma in på sjukhuset till stor del har gjorts, vilket även förkortar beslutsprocessen för nya potentiella kunder. 
 
Bolaget bedömer chanserna som goda att man under den kommande 12-månadersperioden kan uppnå kostnadstäckning för de rörliga kostnaderna i USA.
 
”Det faktum att vi nu ska ut i USA är någonting som resonerar väldigt positivt inom medicinteknikområdet och det i sig är en viktig signal ut för diskussioner med andra som också kan vara intresserade av vårt biopsiinstrument.” -kommentar Anna Eriksrud.