05:01:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-17 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Split NEOD 100:1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-02 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-19 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-24 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neodynamics är verksamt inom medicinteknik. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera produkter för behandling av kritiska sjukdomar. Via egenutvecklad mikropulsteknologi erbjuder bolaget precisionsbehandlingar mot bland annat cancer. Lösningarna används främst vid behandling avb bröstcancer hos kvinnor. Huvudkontoret ligger i Lidingö.
2024-02-12 14:20:00

Extra bolagsstämman i NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) beslutade den 2 februari 2024 om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid hundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Vidare beslutades att bemyndiga Bolagets styrelse att fatta beslut om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. NeoDynamics styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 19 februari 2024.

Tidplan för sammanläggningen:

15 februari 2024Sista dag för handel i NeoDynamics aktier innan sammanläggning.
16 februari 2024Första dag för handel i NeoDynamics aktier (vilket innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen).
19 februari 2024Avstämningsdag för sammanläggningen.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer NeoDynamics aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 16 februari 2024 kommer Bolagets aktie att handlas med den nya ISIN-koden SE0021615655.

Efter sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 724 595 100 aktier till 7 245 951 aktier. Aktierna kommer att ha ett kvotvärde om 1,725 kronor per aktie.

På bolagsstämman beslutade även Bolaget om en företrädesemission och om minskning av Bolagets aktiekapital, vilket har offentliggjorts i ett tidigare pressmeddelande den 2 februari 2024. Minskningen av aktiekapitalet kommer att anmälas för registrering hos Bolagsverket i samband med registrering av den kommande företrädesemissionen. Detta innebär att aktierna, efter registreringen av företrädesemissionen och minskningen av Bolagets aktiekapital, kommer att ha ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie.

De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Gryningskust Holding AB, en av Bolagets större aktieägare, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållandet av aktierna kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel 0708 444 966 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 0735 972 011 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är rankat bland världens bästa medicinska skolor, som nummer 6 världen över för medicin 2021. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet delar ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin.