04:25:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad plattform som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla nya produkter. Nanexa har samarbete med flertalet läkemedelsbolag, huvudsakligen runtom den nordiska marknaden.
2023-08-23 08:00:00

Stark preklinisk framdrift med NEX-22, positiva fas 1-data med NEX-20 och flera partnerprojekt i preklinisk utvärdering

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

 • Nanexa AB meddelade i juni att rekrytering och dosering har slutförts i Fas 1-studien med NEX-20. Sedan december 2022 har friska frivilliga administrerats singeldoser i tre på varandra följande eskalerande dosgrupper. Data för farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet har samlats in för den sista dosgruppen och resultat förväntas presenteras under hösten.
 • Nanexa skrev avtal med kontraktsforskningsbolaget (CRO) Profil i Neuss, Tyskland, inför den kommande fas I-studien med NEX-22, en månadsdepå av liraglutid för behandling av typ 2-diabetes och i förlängningen även obesitas (fetma). Profil är högspecialiserat på tidiga kliniska studier inom diabetes och obesitas och har ett utmärkt globalt anseende för sitt genomförande av klinisk forskning inom dessa båda indikationer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa erhöll i augusti farmakokinetiska data från den kliniska Fas 1-studien med NEX-20 som konfirmerade tidigare prekliniska resultat och visade en frisättningsprofil av lenalidomid i olika doser upp till 21 dagar. Slutliga data på säkerhet och tolerabilitet förväntas i oktober och hittills rapporterade lokala biverkningarna med NEX-20 har varit begränsade och övergående.
 • Nanexa meddelade att en ny preklinisk studie av NEX-22 i minigrisar bekräftar en lång frisättningsprofil av liraglutid, vilket tidigare setts i råtta. Data visar att en frisättningsprofil av NEX-22 kan erhållas i minst 28 dagar vilket var den farmakokinetiska studiens längd och målet med studien.

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2023

 • Omsättningen uppgick till: 7 655 (211) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -10 067 (-15 854) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -9 951 (-16 224) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,16 (-0,32) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -22 141 (-20 822) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 38 358 (66 904) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2023

 • Omsättningen uppgick till: 15 828 (509) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -18 770 (-28 185) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -18 553 (-28 594) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,31 (-0,56) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -42 824 (-38 756) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 38 358 (66 904) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 23 augusti kl 11:00
En livesänd kommentar med vd David Westberg och styrelseordförande Göran Ando hålls den 23 augusti kl. 11:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig här.

Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.