07:55:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad plattform som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla nya produkter. Nanexa har samarbete med flertalet läkemedelsbolag, huvudsakligen runtom den nordiska marknaden.
2024-02-21 08:00:00

Klinisk prövningsansökan för NEX-22 inlämnad, finansiering säkrad och taktiska prioriteringar för 2024

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Nanexa meddelade att fas I-studien NEX-20-01 har slutförts. Utöver tidigare kommunicerad positiva resultat från den farmakokinetiska utvärderingen erhöll bolaget slutliga säkerhets- och tolerabilitetsdata som också stödjer projektets vidare utveckling.
 • Nanexa offentliggjorde utfallet i bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK, som visade att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av företrädesemissionen, hade tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed utnyttjades garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier och företrädesemissionen tillförde bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Nanexa tecknade ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett av de största globala läkemedelsbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av en monoklonal anitikropp.
 • Nanexa meddelade att den kliniska prövningsansökan för fas I-studien av NEX-22 i patienter med typ 2-diabetes har emottagits och validerats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
 • Nanexas styrelse beslutade att fokusera verksamheten till tre nyckelområden. Beslutet innebär taktiska prioriteringar och kostnadsbesparingar med målsättning att dagens kassa och förväntade intäkter från utvärderingsavtal ska räcka till halvårsskiftet 2025 och möjliggöra betydande värdeskapande framsteg i prioriterade samarbeten och det egna projektet NEX-22.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2023

 • Omsättningen uppgick till: 6 816 (819) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -51 367 (-17 869) kSEK
 • Periodens resultat uppgick till: -51 150 (-17 932) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,52 (-0,35) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 44 599 (35 574) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 65 168 (81 182) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2023

 • Omsättningen uppgick till: 29 327 (2 860) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -76 625 (-57 981) kSEK
 • Periodens resultat uppgick till: -76 398 (-58 571) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,09 (-1,16) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -16 014 (-24 478) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 65 168 (81 182) kSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 21 februari kl 11:30
En livesänd kommentar med vd David Westberg och CFO Björn Svanström hålls den 21 februari kl 11:30 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig via denna länk.
Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.