05:23:55 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-01-26 18:30:00

Xvivo Perfusion rapporterade rekordförsäljning på 132 (86) SEKm i Q4 genom 27% tillväxt i lokala valutor, positiva valutaeffekter och förvärv. Den rapporterade bruttomarginalen kontraherade något till 72 (73) procent, men den justerade EBIT-marginalen expanderade till 6.5 (1.6) procent. Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och vi skulle inte bli förvånade om det visar sig att den effekten var ovanligt stark i år. I övrigt är aktiviteten som vanligt hög med såväl lanseringar som studier. Styrelsen föreslår liksom föregående år att ingen utdelning lämnas.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/xvivo-perfusion-rapportkommentar-q4-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.