07:05:59 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-10-27 11:45:00

Vitrolife nästan fördubblade försäljningen till 798 (406) SEKm på grund av förvärvet av Igenomix som konsoliderats sedan 1 december förra året. Pro forma (inklusive förvärvet och exklusive covid-tester) var tillväxten i lokala valutor 5%. De rapporterade marginalerna försämrades jämfört med föregående år på grund av förvärvet. Tittar vi på pro forma förbättrades EBITDA-marginalen, medan bruttomarginalen var något lägre på grund av förändrad produktmix.

Läs hela rapportkommentaren här:

https://murgata.se/vitrolife-rapportkommentar-q3-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.