22:02:08 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-02-03 07:00:00

Vitrolife ökade försäljningen till 855 (514) SEKm i Q4 med god hjälp av förvärv och positiva valutaeffekter. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 11% i kvartalet. Samtliga fyra marknadsregioner och alla tre affärsområden växte jämfört med samma period föregående år. Marginalerna påverkas av förvärvet, omstruktureringar och den generellt utmanande situationen för många bolag kring inflation, logistik med mera. Proforma förbättrades EBITDA-marginalen till 31.9 (27.8) procent. Bronwyn Brophy blir ny VD och hon tillträder senast den 1 augusti. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.85 (0.80) kronor per aktie.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/vitrolife-rapportkommentar-q4-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.