05:07:38 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-07-20 06:45:00

Getinges orderingång sjönk organiskt med 5.0% och försäljningen backade med 7.5%. Medvind från valutor gjorde dock att både rapporterade ordrar och försäljning ökade. Försäljningen blev 6,670 (6,587) SEKm, men EBITA minskade till 956 (1,250) SEKm. Det innebär att EBITA-marginalen försämrades med hela 4.6 procentenheter till 14.3 (19.0) procent. Hela minskningen skedde redan på bruttomarginalnivå som bland annat tyngdes av utmaningar med försörjningskedjan, lägre volymer och ogynnsamma mixeffekter. Getinge guidar för oförändrad organisk försäljning för 2022 jämfört med 2021. Det innebär att andra halvåret behöver kompensera den organiska nedgången under H1 som hamnade på -6.9%.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/getinge-rapportkommentar-q2-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.