06:27:22 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-02-24 15:15:00

Elekta växte orderingången med 9% och försäljningen med 8% i lokala valutor. APAC hade starkast orderingång, men smittspridning i Kina medförde att försäljningen var svagast i den regionen. Bruttomarginalen förbättrades något jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men nivån är fortfarande historiskt låg på grund av förhöjda kostnader samtidigt som det tar tid innan prishöjningar får genomslag. Kostnadsbesparingsprogrammet löper enligt plan. Elekta har en stark orderbok och ledningen verkar konfident inför det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/elekta-rapportkommentar-q3-2022-23/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.