05:46:43 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-25 11:50:00

Elekta hade en underliggande försäljningstillväxt på 5% i Q4 som med hjälp av positiva valutaeffekter lyfte försäljningen med 16% till 4,239 (3,667) SEKm. Orderingången ökade med 10%, vilket motsvarade 2% i lokala valutor. EBIT kom in på 570 (545) SEKm, vilket innebär att EBIT-marginalen försämrades till 13.4 (14.9) procent i kvartalet. Hela den försämringen förklaras av att bruttomarginalen minskade till 37.0 (38.5) procent på grund av utmaningar med inflation, logistik, försörjningskedjan och även negativa mixeffekter. En hel del av de faktorerna har fortsatt att påverka Q1. Elekta är tydliga med att det finns en hel del utmaningar och osäkerheter inför Q1, men förväntar sig en gradvis förbättring under det nyligen påbörjade räkenskapsåret.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/elekta-rapportkommentar-q4-2021-22/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.