10:24:43 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-10-26 10:00:00

Cellavisions försäljning växte med 7% till 141 (132) SEKm i Q3. Det motsvarade en minskning med 3% justerat för positiva valutaeffekter. Även om Q3 är säsongsmässigt svagt är det ändå en påtaglig sekventiell nedgång. Samtidigt är det en generellt ökad aktivitet på marknaden förutom i Japan och Kina som tyngts av pandemin. Den rapporterade EBIT-marginalen kom in på 12.0 (25.7) procent, vilken förutom en nedskrivning även påverkats av ökade kostnader som slår mot bruttomarginalen, men framför allt ökade FoU-kostnader. Det är i linje med tidigare kommunicerad strategi att satsa på att driva tillväxt och marginaler på sikt istället för att maximera vinst och marginal på kort sikt.

Läs hela rapportkommentaren här:

https://murgata.se/cellavision-rapportkommentar-q3-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.