05:17:54 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-10 13:30:00

Cellavisions försäljning växte med 21% till 162 (134) SEKm i Q1, vilket motsvarar 15% justerat för valutaeffekter. Tillväxten drivs helt och hållet av Americas där försäljningen nästan fördubblades jämfört med föregående år. I de andra regionerna, EMEA och APAC, minskade däremot försäljningen. Det kan förklaras med kvartalsfluktuationer, starkt jämförelsekvartal i EMEA och negativ påverkan i Kina på grund av pandemin. EBIT kom in på 50 (38) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 26 (23) procent.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/cellavision-rapportkommentar-q1-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.