05:47:59 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-07-21 15:45:00

Försäljningen i Q2 ökade till 62.7 (60.5) SEKm, vilket motsvarar en valutajusterad minskning på 2%. Orderingången växte däremot med 35% justerat för valuta till 105.6 (72.3) SEKm. Bruttomarginalen expanderade till 64.9 (62.6) procent, men högre kostnader sänkte EBIT-marginalen till 1.3 (9.8) procent. De högre kostnaderna berodde bland annat på en normalisering av marknadsaktiviteterna, valutaeffekter och engångskostnader. Det bör poängteras att C-RAD har en betydande kvartalsvariation som påverkar såväl ordrar, försäljning som resultat. Man bör därför inte dra alltför långtgående slutsatser av hur det går i ett enskilt kvartal. Under det närmaste halvåret kommer såväl CEO som CFO lämna bolaget. En ny CEO är utsedd och rekryteringsprocessen för en CFO är inledd. Vi anser att det är olyckligt att byta båda befattningarna samtidigt, men tror att bolaget kommer kunna hantera situationen på ett bra sätt.

Läs hela rapportkommentaren här:

https://murgata.se/c-rad-rapportkommentar-q2-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.