07:12:54 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-05 10:15:00

Boule Diagnostics växte valutajusterat med 32% i Q1 till 132.5 (100.6) SEKm (23% valutajusterat). Bolagets återhämtning efter pandemin går bra, även om läget inte är normaliserat på alla marknader. Samtidigt finns det generella marknadsstörningar med utmaningar inom försörjningskedjan och högre kostnader som gör att osäkerheten är förhöjd just nu. Bolaget investerar i utveckling av nya produkter och de kostnaderna kommer fortsätta vara höga under resten av året. Vi anser att bolaget bör utnyttja mandatet att stärka balansräkningen för att säkerställa offensiva satsningar oavsett hur de närmaste kvartalen faller ut.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/boule-rapportkommentar-q1-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.