06:05:43 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-02-16 14:00:00

Bonesupports försäljning ökade till 103 (61) SEKm, vilket motsvarade 49% tillväxt i lokala valutor. Lanseringen av Cerament G i USA är en viktig förklaring till att North America växte med 89% valutajusterat. Tillväxten i regionen EUROW var 9% i lokala valutor, men det finns utmaningar inom delar av sjukvården. Trots det stora försäljningslyftet och en högre bruttomarginal förbättrades EBIT bara marginellt till -19.3 (-21.8) SEKm. Det förklaras bland annat av omperiodisering av kostnader, valutaeffekter och lanseringen i USA. Bonesupport hade drygt SEK 200m i kassan i slutet av 2022.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/bonesupport-rapportkommentar-q4-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.