07:08:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-07-22 13:00:00

Biogaias försäljning lyfte med 42% till 288 (203) SEKm i Q2, vilket motsvarade 26% organisk tillväxt. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte, men båda segmenten rapporterade lägre bruttomarginal. Men trots att koncernens bruttomarginal minskade till 71.5 (74.3) procent förbättrades EBIT-marginalen till 35.4 (34.1) procent. Det generella intrycket är att den goda utvecklingen drivs av återhämtning efter pandemin, lyckade satsningar på bred marknadsföring, lanseringar, geografisk expansion och inte minst förvärvet av Nutraceutics i USA. Ökade kostnader möts av prishöjningar, men det finns en risk att inflation och konjunkturavmattning kan hålla tillbaka konsumtionsbenägenheten om läget förvärras.

Läs hela rapportkommentaren här:

https://murgata.se/biogaia-rapportkommentar-q2-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.