06:39:26 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-02-03 11:30:00

Biogaia hade en organisk tillväxt på 5% i Q4, men med hjälp av ett betydande förvärv och positiva valutaeffekter växte den rapporterade försäljningen med 33% till 274 (206) SEKm. Tillväxten hölls tillbaka av Kina och Japan som under Q4 drabbats av nedstängningar, men de effekterna bör vara tillfälliga. Bruttomarginalen i Q4 försämrades till 75.8 (77.1) procent. Ambitionen är att kompensera de högre kostnaderna med prishöjningar, men en stor del av dessa infördes efter årsskiftet. Trots den lägre bruttomarginalen var EBIT-marginalen i stort sett oförändrad på 25.9 (25.8) procent. Summerar vi 2022 passerade Biogaia en miljard i försäljning (SEK 1,104m). Bolaget har en stark balansräkning med nästan SEK 1.5bn i kassan. Styrelsen föreslår en total utdelning på 2.90 (2.98) kronor per aktie.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/biogaia-rapportkommentar-q4-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.