06:42:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-06 10:40:00

Biogaias rapporterade försäljning växte med 41% till 283.9 (202.0) SEKm, vilket justerat för ett stort förvärv och positiva valutaeffekter motsvarade en underliggande tillväxt på 24%. EBIT kom in på 95.3 (64.2) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 33.6 (31.8) procent. Sammantaget en bra rapport i linje med den omvända vinstvarningen för några veckor sedan. Normaliseringen efter pandemin gynnar Biogaia på flera sätt och bolaget balanserar satsningar med kostnadskontroll. Prisökningarna på råmaterial har inte slagit igenom så mycket än, men Biogaia kommer kompensera för dem genom att höja priserna.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/biogaia-rapportkommentar-q1-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.