04:36:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2022-03-17 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-28 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandIsland
ListaLarge Cap Iceland
SektorFinans
IndustriStorbank
Íslandsbanki är verksamma inom finanssektorn. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot små- och medelstora företagskunder. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis kapitalförvaltning samt lånefinansiering. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Bolaget bedriver verksamhet runtom den isländska hemmamarknaden.
2023-02-21 18:15:00

Íslandsbanki hf. lauk í dag útboði á ISB GB 27 1122 flokki almennra skuldabréfa (e. senior preferred).  Heildareftirspurn í útboðinu var 2.420 m.kr á ávöxtunarkröfunni 8,29% - 9,00%.

Seld voru skuldabréf að fjárhæð 1.680 m.kr. í flokknum á ávöxtunarkröfunni 8,78%.

Áætlaður uppgjörsdagur viðskipta er 28. febrúar 2023.

Stefnt er að skráningu bréfanna á Nasdaq Iceland þann 28. febrúar 2023 og verða þau gefin út undir European Medium Term Notes (EMTN) útgáfuramma bankans.

Andvirði útgáfunnar mun verða notað til lánveitinga sem uppfylla skilyrði sem sett eru fram í sjálfbærum fjármálaramma Íslandsbanka. Frekari upplýsingar má nálgast á vefsíðu bankans: https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/fjarmognun-bankans.