05:51:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-17 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-28 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandIsland
ListaLarge Cap Iceland
SektorFinans
IndustriStorbank
Íslandsbanki är verksamma inom finanssektorn. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot små- och medelstora företagskunder. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis kapitalförvaltning samt lånefinansiering. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Bolaget bedriver verksamhet runtom den isländska hemmamarknaden.
2023-05-09 09:23:00

Íslandsbanki hf. tilkynnir í dag um endurkaupatilboð til eigenda 300 milljóna evra skuldabréfaútgáfu sem ber 0,50% vexti  og er á gjalddaga 20. nóvember 2023 (ISIN: XS2259867039) gegn greiðslu (hér eftir endurkaupatilboðið). 
 
Endurkaupatilboðið er háð þeim skilmálum og skilyrðum sem er að finna í hjálagðri tilkynningu (e. Tender Launch Announcement) og er nánar lýst í endurkaupatilboðslýsingu (e. Tender Offer Memorandum) með endurkaupatilboðinu sem dagsett er 9. maí 2023. Endurkaupatilboðslýsinguna má nálgast (háð tilteknum takmörkunum á dreifingu) hjá umsýsluaðila endurkaupanna (e. Tender Agent): Kroll Issuer Services Limited (sími: +44 20 7704 0880; netfang: islandsbanki@is.kroll.com; vefsíða: https://deals.is.kroll.com/islandsbanki). 
 
Umsjónaraðilar (e. Dealer Managers) með endurkaupunum eru Barclays, Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe og J.P. Morgan.