07:42:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-17 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-28 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandIsland
ListaLarge Cap Iceland
SektorFinans
IndustriStorbank
Íslandsbanki är verksamma inom finanssektorn. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot små- och medelstora företagskunder. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis kapitalförvaltning samt lånefinansiering. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Bolaget bedriver verksamhet runtom den isländska hemmamarknaden.
2023-05-17 11:53:00

Íslandsbanki hf. tilkynnir hér með um niðurstöðu endurkaupatilboðs til eigenda 300 milljóna evra skuldabréfaútgáfu bankans sem sem ber 0,50% vexti og er á gjalddaga 20. nóvember 2023 (ISIN: XS2259867039) gegn greiðslu (hér eftir endurkaupatilboðið). 
 
Tilkynnt var um endurkaupatilboðið 9. maí 2023 og var það háð þeim skilmálum og skilyrðum sem lýst var í endurkaupatilboðslýsingu (e. Tender Offer Memorandum) sem dagsett var 9. maí 2023.
 
Bankanum bárust gild tilboð að upphæð 220.417.000 evra og voru þau öll samþykkt. Frekari upplýsingar er að finna í hjálagðri tilkynningu um niðurstöðu endurkaupatilboðsins (e. Tender Results Announcement).
 
Umsjónaraðilar með endurkaupunum voru Barclays, Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe og J.P. Morgan.