06:50:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-17 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-28 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandIsland
ListaLarge Cap Iceland
SektorFinans
IndustriStorbank
Íslandsbanki är verksamma inom finanssektorn. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot små- och medelstora företagskunder. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis kapitalförvaltning samt lånefinansiering. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Bolaget bedriver verksamhet runtom den isländska hemmamarknaden.
2023-04-05 12:10:00

Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf undir European Medium Term Notes (EMTN) útgáfuramma sínum með neðangreindum skilmálum:
Útgefandi: Íslandsbanki hf.
Nafnverð: SEK 500.000.000
Útgáfudagur: 13. apríl 2023
Gjalddagi: 13. apríl 2026
Vaxtagrunnur: 3 mánaða millibankavextir í sænskum krónum (STIBOR) +365bp
Skráning: Kauphöllin á Írlandi
ISIN: XS2611087557
Umsjónaraðilar: SEB, Swedbank

Grunnlýsingu USD 2.500.000.000 EMTN útgáfuramma bankans ásamt viðaukum má finna á vefsíðu fjárfestatengsla https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/fjarmognun-bankans.