06:47:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bonesupport är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på teknologiplattformen Cerament. I dagsläget genomför bolaget löpande kliniska studier. Bolaget innehar försäljning i Europa och Nordamerika och huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-05-04 08:00:00

BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det första kvartalet 2022.

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

JANUARI - MARS 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (44,8), en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående året (36 procent räknat i konstant valuta).
  • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 64 procent (47 procent räknat i konstant valuta).
  • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 28 procent (22 procent räknat i konstant valuta).
  • Bruttomarginalen var 90,5 procent (88,6) med positiv effekt från ökad försäljning i North America.
  • Rörelseresultatet uppgick till -16,5 MSEK (-19,7).
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,25 SEK (-0,32).

”64 procent försäljningstillväxt i USA i kvartalet.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

  • I januari 2022 meddelade bolaget att ett distributionsavtal ingåtts med OrthoPediatrics Corp., en ledande aktör inom den ortopedisk pediatriska marknaden. Distributionssamarbetet utökar BONESUPPORTs marknadsaccess ytterligare eftersom det ger CERAMENT BVF tillgång till OrthoPediatrics nätverk av 250 barnsjukhus. Periodens försäljning inkluderade en första order från OrthoPediatrics till ett värde av 2,6 MSEK.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services, kommunicerade i slutet av april ett positivt besked avseende NTAP, New Technology Add-On Payments, för CERAMENT G, motsvarande 4 920 USD, villkorat regulatoriskt godkännande innan den 1 juli i år.