00:53:52 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-16 07:30:00

VD Peter Zonabend kommenterar:
Arwidsro fortsätter att utvecklas starkt. Vi har under de senaste nio månaderna ökat vår omsättning med 37,5 procent och kraftigt ökat vår likviditet. Under perioden har kassan utgjort mellan 10 och 15 procent av balansomslutningen samtidigt som vi har ökat vårt förvaltningsreultat med 13 procent. Den starka likviditetspositionen utgör både en trygghet i oroliga
tider och kommermöjliggöra förvärv som ligger i linje med vår affärsplan. Att ha en stark kassa kommer emellertid med en alternativkostnad i form av försämrad räntetäckning. Vi har under året haft ca 400mkr i överlikviditet. Hade vi valt att inte ta upp dessa lån hade vår räntetäckning förbättrats till 2,5. Vi räknar dock med att framtida förvärv kommer väl väga upp för detta.

Perioden 1 januari – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 37,5 procent från 149,5 Mkr till 205,5 Mkr
 • Driftnettot uppgick till 139,2 Mkr (109,7 Mkr) en ökning med 26,9 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 48,9 Mkr (43,3 Mkr), en ökning med 13 procent.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 142,3 Mkr (224,9 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 192,2 Mkr (230,2 Mkr)
 • Förändring i fastighetsvärde från 3 288 Mkr till 3 955 Mkr vilket motsvarar en ökning på 20,3 procent

Tredje kvartalet juli – september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 26,6 procent från 56,1 Mkr till 71,0 Mkr
 • Driftnettot uppgick till 49,0 Mkr (42,1 Mkr) en ökning med 16,3 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17,7 Mkr (21,5 Mkr)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 13,3 Mkr (64,4 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 35,2 Mkr (72,9 Mkr)

Väsentliga händelser under kvartalet juli – september 2022

 • Den 16:e augusti tillträdde Arwidsro fastigheten Fyrvaktaren 19 i Härnösand. Förvärvet omfattar 1745 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 89,5 Mkr. I samma transaktion sålde Arwidsro Köpmannen 10 i centrala Härnösand, cirka 5 procent över värdering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser vid rapporteringsdatum.