00:52:22 Europe / Stockholm

Prenumeration

2020-11-23 07:30:00

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020

VD Peter Zonabend kommenterar:
Ett starkt kvartal där Arwidsro har arbetat nära sina hyresgäster och därigenom lyckats öka driftnettot genom både högre vidarefaktureringsgrad och lägre kostnader på jämförbart bestånd. Även om Covid-19 har fortsatt påverka samhället kraftigt har våra hyresgäster varit relativt förskonade och de som drabbades under kvartal 2 har sett en ljusning under kvartal 3. Detta visar återigen styrkan i de segment vi har riktat in oss på även om vi tar den förnyade smittspridningen på största allvar.

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 41,0 procent till 29,6 Mkr (21,0)
 • Driftsöverskottet uppgick till 22,5 Mkr (15,6), en ökning med 44,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6,1 Mkr (-1,6)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 17,6 Mkr (49,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,1 Mkr (47,4)

Perioden 1 januari – 30 september 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 48,4 procent till 93,8 Mkr (63,2)
 • Driftsöverskottet uppgick till 70,5 Mkr (44,4), en ökning med 58,8 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19,6 Mkr (-2,6)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 31,1 Mkr (49,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 38,8 Mkr (46,4)
 • Covid-19 har inte haft någon större effekt på koncernens verksamhet och hyresintäkter under perioden fram till rapporteringen av denna delårsrapport.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I juli refinansierades de lån som förföll under året och Arwidsro förenklade sin finansiella struktur
 • I augusti fick Arwidsro sitt gröna ramverk granskat av Cicero som har bedömt det som Medium Green med Good governance.
 • I augusti meddelade Arwidsro att bolaget övervägde att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån vilket sedermera gjordes om 400 Mkr.
 • I augusti meddelade Arwidsro att bolaget, tillsammans med Gotska Fastigheter AB ska utveckla Orminge Entré. Utvecklingsprojektet innefattar uppförandet av hyresbostäder, livsmedelshandel och parkeringsplatser inom ramen för Arwidsros gröna ramverk.
 • I oktober upptogs Arwidsros obligationslån till handel på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 13 november ingicks avtal om att förvärva tre fastigheter från Melica Investment AB, två i Sjöbo Väst och en i Skurup, med hyresgäster som Coop, Dollarstore och Lloyds. De tre fastigheterna förvärvades för ett fastighetsvärde om 125 Mkr och ett hyresvärde om 9,7 Mkr. Fastigheterna har en beläggningsgrad om 100 procent och en genomsnittlig hyreslängd om 4,4 år. Tillträde sker 23 november 2020.
 • Den 13 november ingicks ett avtal om förvärv av en fastighet i Skurup med Willys som huvudsaklig hyresgäst. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om ca 75 Mkr och ett hyresvärde om 5 Mkr. Köpeskillingen kommer sättas i relation till det slutliga hyresvärdet som till mindre del är beroende av fastighetens kommande utveckling. Tillträde beräknas ske i slutet av 2021.