02:33:59 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-17 07:30:00

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022

VD Peter Zonabend kommenterar:
Arwidsro fortsätter att växa och vi har tidigt under årets första kvartal givit ut ytterligare en obligation för att kunna fortsätta växa även om tiderna skulle bli sämre. Än så länge är tillgången på kapital god och vi ser fortfarande att kapitalet söker sig till inflationssäkrade tillgångar vilket gör att priserna hittills har fortsatt upp. Detta har gjort att vi har varit något avvaktande under första kvartalet. Trots detta har vi haft en gynnsam tillväxt med en stark ökning i driftnettot överstigande 30%.

Perioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 43,2 procent från 46,7 Mkr till 66,8 Mkr
  • Driftnettot uppgick till 43,4 Mkr (33,3 Mkr) en ökning med 30,5 procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,5 Mkr (9,0 Mkr)
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 83,7 Mkr (13,9 Mkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 97,9 Mkr (19,9 Mkr)
  • Förändring i fastighetsvärde från 2 513 Mkr till 3 752 Mkr vilket motsvarar en ökning på 49,3 procent

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 19 januari 2022 har Arwidsro har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 300 Mkr under ett ramverk om totalt 600 Mkr. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 450 baspunkter och slutgiltigt förfall 28 juli 2025.
  • Den 1 februari 2022 tillträdde Arwidsro fastigheten Järnet 5 med ett överenskommet fastighetsvärde på 284 Mkr och ett hyresvärde på 19,2 Mkr.
  •  Den 3 februari 2022 tillträdde Arwidsro fastigheten Värmdö Ösby 1:229 med ett överenskommet fastighetsvärde på 82 Mkr varvid Arwidsro även tecknade ett tioårigt hyresavtal med EKO-Gruppen. Byggnaden kommer genomgå en ombyggnad för att anpassas till EKO-Gruppens koncept samt innehålla lager. Hyresvärdet vid färdigställande inklusive lager uppskattas till 10,4 Mkr och förväntas vara färdig i mars 2023. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Arwidsro har rekryterat Jonas Sundin som CFO. Jonas kommer närmast från rollen som Group Treasury på Magnolia Bostad AB och har mer än 20 års erfarenhet inom fastighetssektorn från bland annat SEB. Han tillträder tjänsten som CFO senast den 15 augusti 2022.