01:13:27 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-08-26 07:30:00

VD Peter Zonabend kommenterar:
Arwidsro har under det senaste halvåret utvecklats väl med kraftigt ökande driftnetto och förvaltningsresultat samtidigt som vi har mycket låga vakansnivåer och lång genomsnittlig hyresduration med goda räntetäckningsmarginaler. Sett till vår hyresintäkt är mer än 99 procent indexerat där alla hyresavtal utöver en handfull har 100 procent KPI-indexering. Vi har stärkt vår finansiella ställning och har en mycket god likviditet för det fall att vi går mot tuffare tider. Även om Arwidsro står starkt är det många mörka moln på den svenska himlen. Men även i oroligare tider är jag övertygad om att Arwidsro kan fortsätta sin expansion och goda utveckling.

Perioden 1 januari – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 44,0 procent från 93,4 Mkr till 134,5 Mkr
 • Driftnettot uppgick till 90,2 Mkr (67,6 Mkr) en ökning med 33,5 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31,2 Mkr (21,8 Mkr), en ökning med 43,1 procent.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 132,5 Mkr (160,3 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 157,0 Mkr (157,3 Mkr)
 • Förändring i fastighetsvärde från 3 288 Mkr till 3 890 Mkr vilket motsvarar en ökning på 18,3 procent

 Andra kvartalet april – juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 44,8 procent från 46,7 Mkr till 67,7 Mkr
 • Driftnettot uppgick till 46,8 Mkr (34,3 Mkr) en ökning med 36,4 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,7 Mkr (12,8 Mkr)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 48,8 Mkr (146,4 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 59,1 Mkr (137,4 Mkr)

Väsentliga händelser under kvartalet april – juni 2022

 • Den 1 juni 2022 tillträdde Arwidsro fastigheten Rimbo-Vallby 5:93. Förvärvet omfattar 3 478 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 104 Mkr och ett hyresvärde om 6,7 Mkr.
 • En mindre obebyggd fastighet, Nässjö Lagret 3, i Nässjö kommun har frånträtts 30 juni. Avtal ingicks under december 2021 med ett överenskommet fastighetsvärde om 25 Mkr.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 7 juli ingicks avtal om förvärv av fastigheten Fyrvaktaren 19 i Härnösand med Kustbevakningen som hyresgäst i ett 15-årigt hyresavtal. Förvärvet omfattar 1 745 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 89,5 Mkr. Arwidsro tillträdde fastigheten den 16 augusti 2022. I samma transaktion sålde Arwidsro fastigheten Köpmannen 10 i centrala Härnösand, cirka fem procent över värdering.