00:56:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2022-04-20 22:40:00

Arwidsro Fastighets AB offentliggjorde idag den 20 april 2022 klockan 07:30 ett pressmeddelande med rubriken ”Arwidsro Årsredovisning 2021”. I pressmeddelandet angavs det felaktigt att det var sådan information som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”). Pressmeddelandet och årsredovisningen innehåller ingen insiderinformation och hänvisningen till MAR skulle således inte funnits med.

Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: www.arwidsro.se/ir/finansiella-rapporter/