00:58:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2021-04-21 07:30:00

Årsredovisningen för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: www.arwidsro.se/ir/finansiella-rapporter/