00:25:38 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-05-04 16:26:00

Den 29 april 2021 emitterade Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) framgångsrikt gröna hybridobligationer om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 500 Mkr. Dagens utökning om 100 Mkr har tecknats till fullo av en större nordisk institutionell investerare och utökningen av den initiala emissionen innebär att ramverket därmed är fullt utnyttjat. Arwidsro avser att ansöka om upptagande till handel även för utökningen av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

- Vi är mycket glada att kunna utöka vår gröna hybridobligation med 100 Mkr till en av Nordens största institutioner som genom detta blir vår största ankarinvesterare. Genom utökningen har vi stärkt balansräkningen ytterligare och har än större möjligheter att förverkliga våra mål, kommenterar Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Nordea och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av hybridobligationerna. G&D har agerat legal rådgivare till Arwidsro.