01:20:15 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-10-01 14:47:00

Arwidsro har tidigare kommunicerat förvärvet av fastigheten Akka 4 i Skurups handelsplats. Den 1 oktober 2021 tillträdde Arwidsro fastigheten som TAM Retail AB uppfört under 2020-2021, vilken huserar Willys nya koncept, restaurang, bankomat samt aktör inom paketutlämning. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Förvärvet från TAM Retail AB omfattar 3 558 kvm uthyrningsbar area med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 80 mkr och ett hyresvärde om ca 5,2 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd med en genomsnittlig hyreslängd om 10,3 år och en ekonomisk beläggningsgrad på 100%.

- Arwidsros tillträde är ytterligare ett steg i processen att förverkliga ett attraktivt handelsutbud på Skurups handelsplats och ett kvitto på den växande efterfrågan vi upplever på att etablera sig i kommunen. Skurups kommun ser med tillförsikt fram emot möjligheten att vidareutveckla samarbetet med Arwidsro och dess hyresgäster, där Dollarstore i Skurup sedan tidigare är en viktig aktör, men som nu alltså även kommer att omfatta bl a Willys, framöver säger Johan Bolinder, kommunstyrelseordförande i Skurups kommun.

Skurups handelsplats är belägen i norra Skurup cirka 40 km sydost om centrala Malmö, strategiskt placerad intill E65. Handelsplatsen har utvecklats med visionen att komplettera befintlig handel och bidra till att fler kan handla på hemmaplan samt även locka kunder från ett större upptagningsområde att handla i Skurup. Samtidigt som lokala aktörer har fått chans att växa och expandera har nya kedjor tillfört platsen kompletterande utbud och service som saknats. Handelsområdet har under åren utvecklats starkt och omfattar cirka 20 000 kvm handelsyta innehållande cirka 25 butiker, restauranger och serviceaktörer.