02:24:06 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-01-17 09:00:00

Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 januari 2022 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 000 000 och en löptid om 3,5 år. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

En summa motsvarande emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Arwidsros gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar.