00:38:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2020-12-02 16:35:00

Arwidsro förvärvar projekt för utveckling av LSS-boende i Näs, norr om centrala Stenungsund. Förvärvet från Amveni AB omfattar blivande 562,5 kvm BTA och tillträddes 2 december 2020.

Ett stenkast från hamnen kommer boendet med sex enheter att uppföras, inom ramen för Arwidsros gröna ramverk, med certifiering Miljöbyggnad silver. Planerad byggstart under slutet av 2020 och planerat färdigställande under fjärde kvartalet 2021. Köpeskillingen beräknas till ca 23 mkr och kommer erläggas löpande. När LSS-boendet är färdigställt kommer det inbringa en hyresintäkt om 1,4 mkr. Hyresgäst är Humana, som med sin vision Alla har rätt till ett bra liv, är ledande omsorgskoncern i Norden.

 - Vi är stolta över att etablera vårt första LSS-boende. Inom segmentet samhällsfastigheter vill vi vara med och bidra till ett samhälle där alla oavsett ålder och förutsättningar får möjlighet att utvecklas och växa till sin fulla potential, säger Tobias Kjellin, Affärsområdesansvarig Arwidsro Samhällsfastigheter.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan ge rätt till boende för personer med funktionsnedsättning, med målet att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem utan institutionsprägel, för permanent bruk med stöd och service dygnet runt. Oavsett när i livet man drabbas av en funktionsnedsättning kan man ha rätt till stöd enligt LSS.

Stenungsunds kommun i Västra Götalands län, är en expanderande kustkommun med cirka 26 500 invånare. I kommunen finns skärgård, sjöar och skog vilket ger invånare och besökare goda möjligheter till friluftsliv och rekreation.

Arwidsro biträddes av Advokatfirman Törngren Magnell.