00:33:01 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-07-01 13:30:00

Arwidsro förvärvar E-center i Kävlinge kommun av Myrko Fastigheter AB. Fastigheten Löddeköpinge 14:40 är en modern dagligvaruankrad handelsfastighet med en uthyrningsbar area om 11 242 kvm i de centrala delarna av handelsområdet Center Syd.

Fastigheten har en beläggningsgrad om 100% med Willys, Blomsterlandet och Stadium Outlet som ankarhyresgäster. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 145 mkr och hyresvärdet till ca 14,4 mkr. Arwidsro tillträder fastigheten 1 juli 2021.

- Det känns verkligen kul att inleda sommaren med ytterligare ett förvärv av stark dagligvaruankrad handel i södra Sverige och Öresundsregionen. Vi tackar Myrko Fastigheter för en väl genomförd affär och ser nu fram emot att arbeta tillsammans med hyresgästerna för en fortsatt positiv utveckling av fastigheten och området, säger Gustav Lilliehöök, transaktionsansvarig Arwidsro.

Tidigare fastighetsägaren har de senaste åren genomfört omfattande renovering och modernisering av fastigheten vilket tillsammans med Arwidsros förstudie för certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift skapar goda förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling av fastigheten.

Handelsområdet Center Syd är en av Skånes mest välbesökta handelsplatser, strategiskt belägen utmed E6/E20 mellan Malmö, Lund och Landskrona. Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska och expansiva regioner och har cirka 4 miljoner invånare. I regionen genereras mer än en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP och integrationen mellan Köpenhamn och Malmö utgör en viktig drivkraft till regionens utveckling.

Arwidsro biträddes av Törngren Magnell och säljaren av Advokatfirman Vinge och Catella Corporate Finance.