01:05:32 Europe / Stockholm

Prenumeration

2020-11-13 16:00:00

Arwidsro köper tre fastigheter i Sjöbo Väst och Skurups handelsplats av Melica Invest AB och ytterligare en fastighet i Skurups handelsplats av TAM Retail AB i två separata transaktioner.

Förvärvet från Melica Invest AB omfattar 9 330 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 125 mkr och ett hyresvärde om 9,7 mkr. Fastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig hyreslängd om 4,4 år och en ekonomisk beläggningsgrad på 100%. Arwidsro tillträder den 23 november 2020.

Fastigheterna Sjöbo Yxan 1, uppförd 2012, och Sjöbo Blejen 1, uppförd 2015, är belägna i handelsplatsen Sjöbo Väst – ett område i stark utveckling med bland annat 800 nya bostäder som kommer förstärka handelsområdet.

- Förvärvet avser moderna byggnader i attraktiva områden i växande kommuner med starka hyresgäster som Coop, Lloyds Apotek och Dollarstore, aktörer som står sig starka även under oroligare tider, säger Gustav Lilliehöök Transaktionsansvarig Arwidsro.

Fastigheten Skurup Tummetott 1, uppförd 2017, är belägen i Skurups handelsplats – ett växande handelsområde där lokala aktörer får chans att expandera samtidigt som etablerade kedjor tillför kompletterande utbud och service.

- Vi har redan genomfört en förstudie för certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift, vilket ingår i vår transaktionsprocess. Vi kommer omgående inleda certifieringsprocessen och samtidigt identifiera hållbarhetsinvesteringar som gör skillnad, säger Maria Björkling, Affärsutvecklare & hållbarhetsansvarig Arwidsro.

Förvärvet från TAM Retail AB avser fastigheten Akka 4 där TAM Retail AB uppför en ny Willys-butik som planeras öppna senare delen av 2021. I byggnaden kommer det finnas ytterligare en butik eller restaurang som kompletterar Willys utbud. Byggnaden uppförs och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Tillträde sker i samband med öppningen. Fastighetsvärdet uppskattas till cirka 75 mkr och är beroende av det underliggande hyresvärdet som uppskattas till 5,0 mkr. TAM Retail har sedan 2014 utvecklat Skurups handelsplats intill E65 till cirka 20 000 kvm handelsyta innehållande cirka 25 butiker, restauranger och serviceaktörer.

- TAM har utvecklat en mycket väl fungerande handelsplats där vi nu kommer ha två fastigheter som kompletterar varandra, säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig Arwidsro.

- Vi är mycket nöjda med det professionella samarbetet med Arwidsro i projektet och försäljningsprocessen som med sin breda handelskompetens kommer vara en bra hyresvärd till Willys, säger Robert Strandberg, vVD TAM Retail.

Legal rådgivare i transaktionerna för Arwidsro var TM Partners och Kanter för TAM Retail respektive MAQS för Melica Invest där Colliers agerade säljrådgivare.