01:12:43 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-10-14 16:02:00

Efter en gedigen certifieringsprocess, genomförd i egen regi, har Arwidsro certifierat den första byggnaden i Sverige med högsta nivån, GULD, enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Fastigheten Fjällskivlingen 4, Änghagens Handelsplats i Lidköping, fick i början av oktober 2021 certifieringsbeviset efter granskning av Sweden Green Building Council (SGBC).

- Vi är mycket stolta över att vara först med guldcertifieringen, att det dessutom är en av våra handelsfastigheter är extra viktigt. Det är många gånger utmanande att driva hållbarhetsarbete i befintliga byggnader, i synnerhet i handelsfastigheter, säger Peter Zonabend, VD, Arwidsro.

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. Certifieringen ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder.

- 90 procent av Sveriges befintliga byggnader kommer att stå kvar år 2050. För att vi ska klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas. Att vi nu har certifierat den första fastigheten i den högsta klassen, Miljöbyggnad iDrift Guld, visar att vi är på rätt väg. Arwidsros fastighet i Lidköping är ett positivt exempel på en effektiv certifieringsprocess och ett tajt samarbete mellan samtliga inblandande aktörer, säger Jimmy Möller, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC.

Miljöbyggnad iDrift är möjligt att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation och ägandetyp.

- Det har varit en lärorik process där vi kartlagt hela fastigheten. Resultatet kommer av ett gott samarbete med våra hyresgäster och vår driftoperatör Lidköpings Fastighet & Företagstjänst, säger Liselott Mannberg, ansvarig Förvaltare, Arwidsro.

- Certifieringen är en viktig milstolpe i vårt arbete med att ställa om våra handelsfastigheter, men vi är långtifrån klara. Certifieringsarbetet har identifierat möjlig potential att utveckla handelsplatsen i hållbar riktning. Vi påbörjar nu ett förändringsarbete för att skapa bättre grönytor för ekosystemtjänster och biologisk mångfald, hållbara mobilitetslösningar och sociala ytor. Vi driver projekt i den riktningen i flera av våra handelsfastigheter, säger Maria Björkling, Affärsutvecklare & Hållbarhetsansvarig, Arwidsro.

Arwidsro arbetar parallellt med flertalet certifieringsprocesser enligt Miljöbyggnad iDrift. Målet är att certifiera hela beståndet, varav hälften redan under 2021.

Även först med NollCO2-certifiering flerbostadshus 
Det här är inte första gången Arwidsro är först i certifieringssammanhang. I juni 2021 registrerade Arwidsro det första flerbostadshuset avseende tilläggscertifieringen Noll CO2.

- Det är ett viktigt signalvärde att visa att klimatneutralt byggande är möjligt även i större byggnader. Utöver NollCo2-certiferingen har vi i projektet höga ambitioner även inom social hållbarhet. Det här är bara början på vad vi planerar för. Vår gröna omställning accelererar, säger Peter Zonabend, VD, Arwidsro.

Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden. Certifieringen utgår från att varje skede i livscykeln direkt eller indirekt bidrar till byggnadens klimatpåverkan

- Vi satte tidigt målet att sikta mot NollCo2 i det här projektet. Det har vänt uppochner på många synsätt och varit en ögonöppnare för både vår organisation och andra deltagare i projektet, säger Maria Björkling, Hållbarhetsansvarig Arwidsro

Utöver satsningen på certifieringen, arbetar Arwidsro mycket aktivt med återbruk, sociala och gemensamma ytor, cirkularitet och delningstjänster, cykellösningar utöver det vanliga, hög grönytefaktor och innergård med fokus på ekosystemtjänster och en inbjudande, inkluderande miljö.