01:49:41 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-01-19 17:15:00

Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om SEK 300 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 600 000 000. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 450 baspunkter och slutgiltigt förfall 28 juli 2025. Arwidsro avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

– Vi är mycket tacksamma för det fortsatt höga förtroende som Arwidsro erhåller från kapitalmarknaden. Arwidsro har senaste året kraftigt expanderat fastighetsbeståndet samtidigt som samtliga nyckeltal förbättrats. Dagens kapitalanskaffning möjliggör ytterligare expansion genom förvärv av noggrant utvalda tillgångar inom Arwidsros segment, kommenterar Peter Zonabend, VD på Arwidsro
 
– Vårt hållbarhetsarbete har fortsatt mycket hög prioritet inom Arwidsro och det är glädjande att se att vårt arbete och utveckling inom området under 2021 positivt uppmärksammas hos investerare, säger Maria Björkling, Affärsutvecklare & Hållbarhetsansvarig på Arwidsro
 
Nordea och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och s.k. ’joint bookrunners’ i samband med emissionen av de nya obligationerna. En summa motsvarande emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Arwidsros gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar.