23:46:42 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-23 08:30:00

Analyst Group intervjuar Cline Scientifics VD Patrik Sundh i samband med bolagets emission. I intervjun berättar Patrik om var bolaget står idag, vägen framåt samt vad man som en investerare bör hålla extra utkik efter framöver.

Se intervjun här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group 

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med Cline Scientific. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.