00:31:01 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-07 14:21:00

TCECUR har publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022, där koncernen både överträffade våra försäljningsestimat och dessutom uppvisade den högsta omsättningen för ett enskilt kvartal i koncernens historia.

Läs Analyst Groups rapportkommentar här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.