01:12:31 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-24 13:20:00

Intellego Technologies publicerade den 24 november år 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022.

“Fortsatt god tillväxt – expansionsarbetet fortlöper enligt plan“

Läs Analyst Groups rapportkommentar här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Intellego Technologies. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.