00:23:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-18 12:00:00

Chordate har publicerat bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022 och bolaget har dessförinnan kommunicerat ett flertal intressanta nyheter, såväl som en kommande företrädesemission.

Läs Analyst Groups kommentar här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Chordate Medical. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.