01:00:13 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-08 17:00:00

Aptahem har publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

”Aptahem är närmare än någonsin att påbörja den kliniska fas 1-studien för Apta-1 – att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi fortsatt som en mycket stark värdedrivare. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group

Läs Analyst Groups rapportkommentar här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Aptahem. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.